Wartość jednostek uczestnictwa w FWP PKP

Informujemy, że na dzień 17 wrzesień br. wartość jednostki uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP wynosiła 408 zł. 41gr.

Wartość jednostek uczestnictwa w FWP PKP

Informujemy, że na dzień 5 czerwca 2019r wartość jednostki uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP wynosiła 402 zł 69 gr.