Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server836280/ftp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Józef Marek Kowalczyk: zwolnienie bocznic z podatku to historyczna decyzja ministra Adamczyka

Józef Marek Kowalczyk: zwolnienie bocznic z podatku to historyczna decyzja ministra Adamczyka

30 października 2016 | Źródło: Kurier Kolejowy • Dzięki zmianom w przepisach o transporcie kolejowym i podatkach, bocznice kolejowe zaliczono do infrastruktury kolejowej. Tym samym od bocznic, jeśli będą publicznie dostępne, nie będzie pobierany podatek od nieruchomości. – Z uwagi na ogromne korzyści dla transportu kolejowego, jest to wręcz historyczna decyzja ministra Andrzeja Adamczyka – uważa Józef Marek Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego. W dniu 21 października 2016, na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa, Andrzeja Adamczyka, Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym, zmieniając również ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Na mocy tych nowelizacji bocznice kolejowe zaliczono w końcu do infrastruktury kolejowej. Od bocznic kolejowych, jeśli będą publicznie dostępne, nie będzie pobierany podatek od nieruchomości. Jest to, zdaniem Józefa Marka Kowalczyka, prezesa Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, bardzo korzystna dla transportu kolejowego – wręcz historyczna decyzja ministra Andrzeja Adamczyka. – Nieruchomości wchodzące w skład infrastruktury kolejowej są na mocy stosownych regulacji ustawowych zwolnione z podatku od nieruchomości. Z niezrozumiałych względów nie dotyczyło to jednak nieruchomości, na których znajdują się bocznice kolejowe – przypomina prezes SEiMTS. W następstwie tej niekorzystnej dla kolei regulacji trwał proces likwidacji bocznic kolejowych w Polsce, których ogólna ilość zmalała o prawie połowę. Niestety, ten niekorzystny trend utrzymuje się nadal, przyczyniając się do spadku wielkości przewozów ładunków koleją. – Przez lata właściciele i użytkownicy bocznic kolejowych bezskutecznie domagali się zaliczenia bocznic do infrastruktury kolejowej i zwolnienia ich z podatku od nieruchomości. Decyzja ministra Adamczyka, potwierdzona uchwaloną przez Sejm zmianą ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zmienia ten stan rzeczy. Dlatego bez wątpienia można ją określić jako historyczną – podkreśla Józef Marek Kowalczyk. Dla zahamowania procesu dalszej likwidacji bocznic kolejowych, a na pewno do rozpoczęcia procesu ich odbudowy, zniesienie podatku od nieruchomości bocznicowych jest działaniem niewystarczającym, chociaż na pewno najważniejszym. – Ta słuszna decyzja podatkowa ministra powinna być uzupełniona działaniami PKP PLK, która modernizując linie kolejowe powinna zawsze obejmować procesami modernizacji i odbudowy również bocznice kolejowe łączące się z modernizowaną linią kolejową – uważa prezes Kowalczyk. – Niezależnie od statusu własnościowego bocznic kolejowych powinny być one, tak jak linie kolejowe, modernizowane ze wsparciem środków unijnych – podkreśla. Należy do tego dodać zmianę systemu opłat za korzystanie z bocznic kolejowych. – Stawki za dostęp do bocznic kolejowych powinny być ustalane w takim samym systemie jak stawki za dostęp do linii kolejowych, czyli z uwzględnieniem postanowień wyroku C-512/2010 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Właściciele i użytkownicy bocznic kolejowych powinni mieć zatem prawo do dopłat z Budżetu Państwa na utrzymanie bocznic kolejowych, w takim samym systemie jak mają to prawo zarządcy infrastruktury kolejowej na utrzymanie infrastruktury linii kolejowych – zwraca uwagę prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.