Krzysztof Mamiński nowym prezesem PKP S.A.

KK Dotychczasowy szef Przewozów Regionalnych został nowym prezesem PKP S.A. – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zmiany w zarządzie mają związek z zarzutami postawionymi przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie prezesowi i członkom zarządu PKP S.A. w sprawie oszustwa na szkodę PKP S.A. Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP S.A. podjęło decyzję o odwołaniu z funkcji prezesa zarządu PKP S.A. Mirosława P. oraz członków zarządu: Cecylii L., Michała B. oraz Marka M. Jednocześnie nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP S.A. podjęło decyzję o powołaniu na stanowisko prezesa PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego. – Sprawa przejrzystości funkcjonowania podległych spółek jest dla nas fundamentalna, a kwestia praworządności nie podlega żadnym negocjacjom i nie może być nigdy obiektem jakiegokolwiek kompromisu – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa. Działania podejmowane przez Prokuraturę i Centralne Biuro Antykorupcyjne to konsekwencja wniosku o zbadanie procedury podpisania umowy obejmującej realizację przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym przed Światowymi Dniami Młodzieży, zawartej w maju 2016 r. pomiędzy spółką PKP S. A. a Sensus Group, który do CBA 5 lipca 2016 r. skierował minister Andrzej Adamczyk. W zawiadomieniu przesłanym do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wskazano, że mogło dojść do przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, pośrednio mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne, jak również mogło być to działanie na szkodę spółki. W związku z tymi wątpliwościami, jeszcze w sierpniu 2016 r. MIB polecił prezesowi PKP S. A. wstrzymanie wypłat z tytułu umowy z Sensus Group. Tym samym nie wypłacono 70% wartości zamówienia.