Wartość jednostek uczestnictwa w FWP PKP

Informujemy, że na dzień 09.03.2017r wartość jednostki uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP wynosiła 370zł 03gr.