Wartość jednostek uczestnictwa w FWP PKP

Informujemy, że na dzień 17.03.2017r wartość jednostki uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP wynosiła 373 zł 64gr.