Merchel: w I kw. 2017 r. ogłosiliśmy o 100 proc. więcej przetargów niż rok wcześniej.

PLK. PKP Polskie Linie Kolejowe przyspieszają z realizacją inwestycji. Tylko w pierwszym kwartale 2017 roku PLK ogłosiły o 100 proc. więcej przetargów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość szacunkowa tych przetargów to ponad 2,3 mld zł – czyli czterokrotnie więcej niż w tym samym okresie w 2016 roku. PLK w okresie od stycznia do marca br. podpisały także o blisko 1/3 więcej umów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. PLK dynamizują proces inwestycyjny. W Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. przewidziano ponad 66 mld zł na inwestycje kolejowe. Wartość nowych przetargów na modernizację linii kolejowych w Polsce, ogłoszonych w pierwszych 2 latach programu inwestycyjnego (2015-2016) wzrosła do 27 mld zł (z planowanych 25 mld zł), co stanowi 40% realizacji Krajowego Planu Kolejowego. Rok 2017 to rok rozstrzygnięć przetargów, podpisywania umów oraz wyboru wykonawców. Zmiany w procedurach i analiza projektów inwestycyjnych pozwoliły na sprawne ogłaszanie i rozstrzygane przetargów oraz podpisywanie umów. Wykorzystywane są oszczędności z przetargów. – Rok 2017 zaczęliśmy bardzo dynamicznie. Tylko w I kw. 2017 r. PLK ogłosiły 120 przetargów. To 100 proc. więcej postępowań niż w I kw. ubiegłego roku. Szacunkowa wartość ogłoszonych przetargów w I kw. br. jest także 4 krotnie wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wynosi 2,3 mld zł. W I kw. 2017r. podpisaliśmy również o 36 więcej umów (86 kontraktów) niż w I kw. 2016 r. Ich szacunkowa wartość to ponad 2,3 mld zł, co oznacza, że wartość podpisanych umów jest prawie 4-krotnie wyższa niż w I kw. roku ubiegłego. Do końca 2017 roku planujemy podpisać umowy na ok. 25 mld zł – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych. W tym roku spółka planuje ogłosić postępowania na ponad 8 mld zł. Nakłady na inwestycje wyniosą 5,5 mld zł. Nowe inwestycje na lepsze podróże i transport towarów Znacząca poprawa ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów – to cele PKP Polskich Linii Kolejowych do 2023 roku. PLK planują przebudować 9000 km torów. Na 2000 km linii kolejowych zabudowany zostanie ERTMS/ETCS. Zakłada się, że w efekcie realizacji inwestycji ujętych w KPK w latach 2016-2023 zostanie podniesiona prędkość na liniach kolejowych o długości: 8500 km. Sprawne przygotowanie i realizacja projektów Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych podejmuje działania, których efektem będzie sprawniejsze przygotowanie projektów, rozstrzyganie postępowań przetargowych oraz sama realizacja zadań. Działania ministerstwa i zarządcy kolejowej infrastruktury prowadzone są dwutorowo – z jednej strony skupiają się na przyśpieszeniu procedur i realizacji projektów podstawowych KPK, z drugiej przygotowywane są projekty rezerwowe. Wdrożenie takiego podejścia pozwala na maksymalizację wydatków w ramach projektów podstawowych KPK oraz zabezpiecza katalog projektów rezerwowych, gotowych do realizacji w przypadku wygospodarowania środków – np. w ramach oszczędności. Sprawna realizacja zadań Krajowego Programu Kolejowego z obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej to nie jedyne działania, na których koncentrują się PKP Polskie Linie Kolejowe. Z myślą o wykorzystaniu puli środków unijnych przygotowywane jest także kilkanaście studiów wykonalności, które będą gotowe pod koniec obecnego okresu programowania. I kwartał 2016 roku: 61 ogłoszonych przetargów na kwotę ok. 532 mln zł netto (wartość szacunkowa) 50 umów podpisanych w I kw. 2016 na kwotę 612 mln zł netto (wartości umów) I kwartał 2017 roku: 120 ogłoszonych przetargów na kwotę 2,3 mld zł netto (wartość szacunkowa) 86 umów podpisanych na kwotę 2,3 mld zł netto, (wartości umów)