Wartość jednostek uczestnictwa w FWP PKP

Informujemy, że na dzień 19 kwiecień br. wartość jednostki uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP wynosiła 372 zł 40 gr.