Wartość jednostek uczestnictwa w FWP PKP

Informujemy,że na dzień 17 maj br. wartość jednostki uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP wynosiła 374 zł 92 gr