Wartość jednostek uczestnictwa w FWP PKP

Informujemy,że na dzień 29 czerwiec br. wartość jednostki uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP wynosiła 377 zł 38 gr.