Pociągi wróciły na CMK

Pociągi wróciły na Centralną Magistralę Kolejową Posterunek Pilichowice zwiększający możliwości Centralnej Magistrali Kolejowej i ponad 40 km nowej sieci trakcyjnej to ważne efekty prac PKP Polskich Linii Kolejowych uzyskane podczas miesięcznego zamknięcia linii. Od 11 sierpnia pociągi znów oferują dobre podróże ze stolicy do Wrocławia, Krakowa, Katowic. Wartość projektów realizowanych obecnie na CMK wynosi 162 mln zł. 11 sierpnia pociągi kursujące na trasie z Warszawy do Krakowa, Katowic, Wrocławia wróciły na Centralną Magistralę Kolejową. – Sprawnie przeprowadzone prace na Centralnej Magistrali Kolejowej pozwolą na wygodniejsze i szybsze połączenia między kluczowymi ośrodkami w kraju. W przyszłości pozwolą na podniesienie prędkości na modernizowanym odcinku nawet do 230 km/h. Pasażerowie zyskają nie tylko wyższy komfort podróży po CMK, ale także lepszą jakość obsługi na stacji Włoszczowa Północna – mówi Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Nowe możliwości CMK – efekt intensywnych prac Miesięczne zamkniecie linii (od 10 lipca do 10 sierpnia) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykorzystały na wybudowanie nowego posterunku technicznego w Pilichowicach, montaż 34 rozjazdów oraz wywieszenie prawie 50 km sieci trakcyjnej. Tylko na odcinku Idzikowice – Opoczno Południowe – Olszamowice pracownicy 7 specjalistycznych pociągów wywiesili 36 km sieci. – Czasowe zamknięcie odcinka Opoczno Południowe – Knapówka/ Włoszczowa pozwoliło na znaczne przyspieszenie prac. PKP Polskie Linie Kolejowe SA szukają optymalnych rozwiązań organizacji robót, by szybko i sprawnie prowadzić projekty inwestycyjne oraz maksymalnie ograniczać zmiany w rozkładzie jazdy. Zależy nam, by pasażerowie, którzy coraz częściej podróżują koleją, nadal korzystali z pociągów – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Nowy posterunek w Pilichowicach podzielił szlak Opoczno Południowe – Olszamowice na dwa odcinki. Dzięki temu zwiększa się przepustowość linii, tzn. możliwość przejazdu większej liczby pociągów. Zapewniona jest także sprawniejsza obsługa składów w sytuacjach zamknięcia jednego z torów. Posterunek Pilichowice nadzorowany jest już z nowej nastawni wyposażonej w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem. Zabudowane 4 rozjazdy mają takie parametry, które pozwolą w przyszłości na przejazd pociągów nawet z prędkością 230 km/h. Na stacji technicznej w Olszamowicach zamontowano nowe urządzenia sterowania i wymieniono 15 rozjazdów. Budowana jest nowa nastawnia. Z kolei na stacji Włoszczowa Północ wybudowano nową nastawnię wyposażoną w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem. Trwają prace przy obiektach dla pasażerów.