W PKP Cargo weszły w życie ważne protokoły dodatkowe do ZUZP

Protokoły Dodatkowe to ważne dla pracowników akty. Regulują między innymi sprawę bezprawnie wprowadzonych zmian w wynagradzaniu pracowników przez poprzedni Zarząd Spółki, oraz kwestię uprawnienia znacznie szerszej grupy pracowników do zryczałtowanej należności za delegacje służbowe. Zapraszamy do lektury.