Wartość jednostek uczestnictwa w FWP PKP

Informujemy, że wartość jednostki uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP na dzień 25.08.2017r wynosiła 385 zł 02 gr.