Rosną przewozy towarowe.

Wzrosty w przewozach towarowych. 9% więcej przewiezionej masy i prawie 13% więcej pracy przewozowej – tak wyglądają lipcowe wyniki kolejowych przewozów towarowych opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego. Przewozy pasażerskie charakteryzuje z kolei minimalny spadek w porównaniu z ubiegłorocznym sukcesem przewozowym podczas Światowych Dni Młodzieży. Urząd Transportu Kolejowego opublikował wyniki przewozów pasażerskich i towarowych za lipiec 2017 r. Przewozy towarowe W ciągu siedmiu miesięcy 2017 r. przewieziono 134,6 mln ton, tj. o 12 mln ton więcej (9,8%) niż w analogicznym okresie 2016 r. Zrealizowana praca przewozowa w tym samym okresie wyniosła 30,6 mld tono-km i była wyższa o 2,4 mld ton-km (8,6%).W lipcu 2017 r. przewieziono ponad 20 mln ton, a praca przewozowa wyniosła ponad 4,7 mld tono-km. Oznacza to, że wyniki za lipiec są lepsze o 9% i 12,7% odpowiednio pod względem masy i pracy przewozowej od lipca 2016 r. - podaje UTK. W lipcu przewoźnicy towarowi wykonali pracę eksploatacyjną o wartości blisko 7 mln pociągokilomerów. Średnia odległość przewożonych ładunków była wyższa o 8 km w stosunku do lipca 2016 r. i wyniosła 231 km. Przewozy pasażerskie W lipcu 2017 r. przewieziono ponad 25 mln pasażerów, co jest wartością w minimalnie niższą, niż w lipcu 2016 r., kiedy to na wyniki przewozowe wpływ miały m.in. Światowe Dni Młodzieży - zauważa UTK. Różnica wynosi jedynie 210 tys. pasażerów czyli 0,8%. W dalszym ciągu wzrasta liczba pasażerów jeżdżących pociągami dalekobieżnymi, co widoczne jest w wynikach pracy przewozowej – wzrost o 2,9% w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz średniej odległości przejazdu, która wyniosła w lipcu ponad 81 km. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2017 roku z usług kolei skorzystało prawie 179 mln pasażerów, a zrealizowana praca przewozowa wyniosła prawie 11,9 mld pasażerokilometrów i była wyższa o ponad 8% w stosunku do tego samego okresu w 2016 r. Niższe wyniki w lipcu nie oznaczają mniejszego zainteresowania koleją w stosunku do ubiegłego roku. Ważne jest, że utrudnienia związane z modernizacją infrastruktury nie przełożyły się na mniejsze zainteresowanie pasażerów - podkreśla UTK.