Krzysztof Mamiński tymczasowym szefem PKP Cargo

Rada Nadzorcza PKP Cargo podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Krzysztofa Mamińskiego, przewodniczącego RN spółki, do czasowego, tj. do dnia 26 stycznia 2018 r. wykonywania czynności prezesa zarządu. Na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych został powołany Witold Bawor. Fot. PKP Cargo W czwartek, 26 października 2017 r. rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki PKP Cargo złożyli prezes Maciej Libiszewski i członek zarządu ds. finansowych Arkadiusz Olewnik. W wyniku dokonanych zmian, skład zarządu PKP Cargo przedstawia się następująco: Krzysztof Mamiński – prezes zarządu Grzegorz Fingas – członek zarządu ds. handlowych Witold Bawor – członek zarządu ds. operacyjnych Zenon Kozendra – członek zarządu przedstawiciel pracowników. KK