BIZNES I PRZEMYSŁ Ile będzie kosztował CPK

Koncepcja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego to ogromne wyzwanie i… ogromne koszty. Jakie? To zagadnienie podejmuje rządowa analiza założeń budowy CPK. Czytamy w nim, że – zważywszy, że budowa CPK nie powinna wiązać się z wyjątkowymi wyzwaniami inżynieryjnymi – budżet projektu, w zakresie budowy samego lotniska, powinien zamykać się w kwocie pomiędzy 16-19 mld zł. Podkreślono w nim również, że uszczegółowienie kosztorysu możliwe będzie dopiero na etapie bardziej zaawansowanych prac studyjnych nad projektem, w tym – konsultacji z podmiotami wyspecjalizowanymi w realizacji podobnych przedsięwzięć. Powyższą kwotę oszacowano m.in. na bazie doświadczeń z budowy w ostatnich latach wielkich lotnisk w innych państwach, m.in. w Berlinie, Stambule, Kuala Lumpur, Denver czy Dubaju. Dużo miejsca w przytaczanym dokumencie poświęcono analizie kosztów komponentu kolejowego i drogowego związanego z budową CPK. KDP: 250 czy 350 km/godz.? W zakresie infrastruktury kolejowej – wskazano, że kluczowe są przedsięwzięcia, na które składa się budowa linii KDP Warszawa – Łódź, budowa węzła kolejowego w rejonie CPK wraz z dworcem oraz układem torowym zawierającym łączniki pomiędzy istniejącymi liniami kolejowymi (nr 1, 3, 4), a także przedłużenie do CPK podmiejskiej linii kolejowej 447 (łączącej Warszawę z Grodziskiem Maz.). Zgodnie ze Studium KDP, odcinek Warszawa – Łódź w standardzie prędkości 350 km/godz. wyceniony został na kwotę około 8 mld zł netto. Przy czym wskazano równocześnie, że realizacja tej linii w standardzie 250 km/godz. może być istotnie tańsza w stosunku do szacunkowych kosztów ze studium (które nie zawiera kosztów budowy dworca w rejonie CPK). Dworzec kolejowy CPK wraz łącznikami z istniejącymi liniami (o łącznej długości około 30 km) oszacowano na ok. 2-3 mld zł. Przy czym wskazano, że są to szacunki przybliżone, gdyż ostateczny koszt inwestycji wynikać będzie z przyjętej koncepcji węzła kolejowo-lotniczego oraz z decyzji określających zakres inwestycji. Do tego trzeba doliczyć koszty budowy linii KDP Warszawa – Łódź. Łączny koszt infrastruktury kolejowej (węzeł kolejowy CPK + linia KDP w standardzie 250 km/godz.) powinna kosztować ok. 8-9 mld zł. Ring autostradowy – ale czy pełny? Główną inwestycją drogową związaną z budową CPK jest 65-kilometrowy odcinek stanowiący fragment Autostradowej Obwodnicy Warszawy (łączna długość planowanej AOW to ok. 306 km), łączący DK92, A2, S8 i S7. Jego koszt oszacowany został na 1,76 mld zł. Inne działania, do realizacji w drugiej kolejności, związane z rozwojem infrastruktury drogowej w kontekście budowy CPK to: • „Ring południowy” łączący węzeł na A2 przy CPK z Mińskiem Maz. (przez Grójec, Górę Kalwarię, Kołbiel) – szacunkowy koszt 2,875 mld zł; • „Ring północny” łączący węzeł na A2 przy CPK z Wyszkowem (przez Sochaczew, Wyszogród, Zakroczym, Serock) – koszt wynosi 3,996 mld zł. Łączny koszt ww. inwestycji drogowych to 6,871 mld zł. Przy czym w dokumencie podkreślono, że na obecnym etapie nie ma jednoznacznych podstaw do wskazywania, aby na całym odcinku wyżej opisana droga miał mieć klasę A. Ww. koszt zakłada parametry drogi klasy GP i wykorzystanie obecnie budowanych odcinków, np. obwodnicy Góry Kalwarii. Dla budowy całego ringu (306 km) daje to koszt średnio 27 mln zł za 1 km drogi. Jak podkreślono w dokumencie – uwzględniając, że z jednej strony z punktu widzenia realizacji CPK nie jest konieczna realizacja pełnej AOW, z drugiej natomiast strony, że dla budowy CPK konieczna pozostaje realizacja dodatkowych przyłączy autostradowych, uznać należy, że ww. kwota 6,871 mld zł wyznacza maksymalną granicę potrzeb finansowych w zakresie rozbudowy sieci drogowej. Powyższe wyliczenia nie uwzględniają kosztów rozbudowy Autostrady A2 o nowe pasy oraz nie uwzględniają też kosztów łączników zapewniających dostęp CPK do AOW. Wyliczenia nie uwzględniają również innych, pomniejszych kosztów związanych z realizacją niniejszej CPK. W sumie – prawie 35 mld zł Wszystkie ww. inwestycje zamykają się łączną kwotą 34,87 mld zł. Do powyższych szacunków nie zostały wliczone m.in.: • kolejne etapy rozbudowy sieci kolejowej (gigantyczne plany inwestycyjne w skali całego kraju – piszemy o nich m.in. tutaj), • komercyjne inwestycje zmierzające do integracji aglomeracji warszawsko-łódzkiej, • inne inwestycje komplementarne; transportowe, turystyczne i urbanizacyjne, które mogą być realizowane w powiązaniu z CPK (np. rewitalizacja układów urbanistycznych Łodzi, promocje obiektów dziedzictwa narodowego, rozwój infrastruktury transportowej w obrębie aglomeracji warszawsko-łódzkiej).