Rekordowy wynik i ambitne plany Grupy PKP

PAP. Grupa PKP osiągnęła 2017 r. rekordowy wynik finansowy. Przewidywany skonsolidowany wynik netto wynosi pół miliarda zł. PKP SA rozpocznie realizację ważnych inwestycji w 2018. Najważniejsze zadania dla spółki na najbliższe lata to projekt logistyczny i modernizacja dworców. 2017 rok był bardzo dobry dla grupy i dla klientów grupy PKP. Sytuacja finansowa spółek z grupy PKP jest dobra i stabilna. Mamy zapewnione finansowanie do wszystkich inwestycji które chcemy realizować w 2018 i latach przyszłych. Mamy dofinansowanie z budżetu państwa, wkładu własnego w wysokości kilkaset mln zł i z funduszy unijnych — powiedział Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA. Prognozowana suma wyników spółek z grupy wyniesie ponad 700 mln zł. Duży w tym udział spółki PKP SA szacowany na ok 190 mln zł. Mamy pierwsze decyzje banków w zakresie pozyskania funduszy na spłatę zadłużenia, która przypada na 2018 r. Od 2016 r. PKP SA spłaciła 1 mld 200 mln zł zadłużenia. Do spłaty pozostaje 490 mln zł. powiedział wiceprezes PKP SA Andrzej Olszewski Grupa PKP chce zbudować strukturę holdingową. Na bazie nowej spółki PKP Telkol powstać ma mocniejszy podmiot, który będzie realizował działania dawnej Telekomunikacji Kolejowej. Ponad to spółka ta będzie zarządzać dworcami. Xcity będzie wkrótce realizować projekty deweloperskie z własnych środków. PKP SA chce prowadzić takie projekty bez partnerów zewnętrznych. Pierwsza inwestycja deweloperska finansowana z środków własnych PKP SA ruszy w Poznaniu na terenie starego dworca kolejowego, gdzie planowane są dworzec, biura i hotel. Projekt będzie realizowany we współpracy z miastem i obejmuje poprawę rozwiązań komunikacyjnych tej stacji. PKP chce też inwestować na terenach przy warszawskiej linii średnicowej. Projektu w tej lokalizacji muszą jednak być realizowane tak aby nie kolidować z modernizacją ważnej linii kolejowej. Jedną z najważniejszych inwestycji PKP SA jest program modernizacji dworców 1,3 mld zł, który obejmuje 200 obiektów. Spółka zmieniła metodę gospodarowania nieruchomościami. Spółka odeszła od modelu sprzedaży nieruchomości i uczestniczy w rządowym programie Mieszkanie Plus. Obecnie weryfikowane są lokalizacje dla tego programu. Integrator sieci logistycznej PKP SA realizuje też projekt logistyczny. Spółka chce stworzyć organizację, która zajmować się będzie tworzeniem sieci logistycznej wykorzystując potencjał PKP SA i PKP Cargo oraz innych podmiotów w tym samorządów. — Budujemy pakiet logistyczny obejmujący współpracę z już istniejącymi centrami logistycznymi. Opracowujemy strategię rozwoju transportu intermodalnego. PKP SA chce wspołpracować m.in ze Śląskim Centrum Logistycznym. Rozmawiamy też z miastem w Rybnik o budowie parku logistycznego. Śląsk ma duży potencjał dla tej branży. Inny ważny to projekt to Wielkopolskie Centrum Logistyczne realizowane we spółpracy z miastem Konin. Grupa PKP SA ma być integratorem projektów logistycznych w kraju — Mirosław Antonowicz. Duży projekt logistyczny może będzie realizowany w formule programu rządowego. Prezes PKP liczy na udział państwa w budowie sieci logistycznej na bazie infrastruktury i nieruchomości kolei. PKP jest także zainteresowane inwestycją w Euroterminal Sławków. Spółka chce przejąć większościowy udział w tej firmie.