Samorząd wspiera budowę CPK i też liczy na budowę kolei

Radni podkreślili, że z „uznaniem i aprobatą” przyjmują uchwaloną przez Rząd koncepcję budowy CPK oraz związaną z tym przebudowę krajowej infrastruktury kolejowej. – Przewidzianą w tym dokumencie budowę nowych odcinków linii kolejowych, które stworzą bezpośrednie powiązania infrastrukturalne Dolnego Śląska z centralną częścią Polski i stolicą kraju w 80 lat po włączeniu tego regionu w granice Polski, uważamy za oczywisty element polskiej racji stanu – czytamy w stanowisku. Radni poparli zapisaną w koncepcji propozycję wspólnej realizacji komplementarnych projektów transportowych z samorządami i wyrażają wolę uczestnictwa w realizacji projektu „dolnośląskiej triaglomeracji”. Zadeklarowali również chęć współfinansowania wybranych projektów. – Wyrażamy przekonanie,że budowany we współpracy z lokalnymi samorządami oraz będącej pod kontrolą Skarbu Państwa spółką KGHM S.A. kolejowego transportu publicznego, pozwoli na stworzenie wiodącej polskiej aglomeracji przemysłowej XXI wieku i wzorcowego systemu transportu aglomeracyjnego w naszym kraju – napisali radni, którzy uważają też, że należy rozszerzyć zakres prowadzonej przez PLK modernizacji linii kolejowej nr 289 do Lubina. – Projekt rządowy „Port Solidarność” jest oczywiście projektem ogólnopolskim i na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nas nie dotyczy. Nic bardziej mylnego. Projektem komplementarnym jest projekt „Dolnośląskiej triaglomeracji”, którego realizacja jest bardzo ważna dla naszego regionu no i przede wszystkim naszego powiatu i miasta Lubina. Zakłada on bowiem modernizację i rozwój połączeń kolejowych w rejonie LGOM, a co za tym idzie powrót pociągów do Lubina. Wiemy, że decyzje kierunkowe już zapadły, ale będziemy nieustannie wspierali wszystkie inicjatywy, które to potwierdzają, szczególnie, że niosą za sobą także inne, nowe możliwości, jak np. uczestnictwo w pilotażowych projektach towarzyszących – powiedział lokalnym mediom starosta lubiński Adam Myrda. Dolnośląska triaglomeracja W załączniku do programu budowy CPK opisującym rozbudowę polskiej sieci kolejowej zapisany jest projekt pn. Dolnośląska triaglomeracja. W jego skład wchodzi przebudowa układu linii kolejowych w aglomeracji sudeckiej (Jelenia Góra, Kamienna Góra, Wałbrzych, Świdnica, Dzierżoniów i Bielawa) oraz w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF), umożliwiająca wewnętrzną integrację transportową tych aglomeracji. Rys. Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej” – Centralne ośrodki tych aglomeracji (Wałbrzych i Lubin), dzięki istniejącej oraz rozbudowywanej infrastrukturze kolejowej, uzyskają połączenie między sobą oraz z głównym dworcem Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego w czasie poniżej jednej godziny. W ten sposób powstanie trójośrodkowa aglomeracja zamieszkała przez około 2 miliony ludzi, w których słabszy ekonomicznie ośrodek południowy o dużej atrakcyjności turystycznej, będzie wspierał swój rozwój powiązaniami z ośrodkami silniejszymi – czytamy w dokumencie. Inwestycje wchodzące w skład tego projektu to: budowa kolei aglomeracyjnej zagłębia miedziowego – modernizacja odcinka linii nr 289 Legnica – Lubin oraz wykorzystanie linii przemysłowej KGHM (Lubin-Polkowice) i rozbudowa o 14-kilometrowy odcinek torów w kierunku Głogowa umożliwiający wpięcie w układ kolei aglomeracyjnej Polkowic, budowa odcinków nowych linii kolejowych w aglomeracji sudeckiej: Świdnica – Wałbrzych oraz Szczawno-Zdrój – Sędzisław, umożliwiająca skrócenie czasów przejazdów Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra oraz Legnica – Wałbrzych z jednoczesnym włączeniem w przebieg tych relacji Świdnicy, modernizacja, elektryfikacja i odbudowa do parametrów dwutorowych odcinka linii 137 Dzierżoniów – Świdnica – Legnica oraz modernizacja wraz z elektryfikacją linii 302 Strzegom – Marciszów dla szybkich połączeń międzyaglomeracyjnych aglomeracji sudeckiej i LGOF oraz Wrocławia i Jeleniej Góry, wsparcie przejmowania przez samorząd regionu i reaktywacji zlikwidowanych linii kolejowych w Sudetach prowadzących do kluczowych ośrodków turystycznych regionu: parków narodowych, pomników historii, uzdrowisk, głównych ośrodków turystyki górskiej oraz kultu religijnego.