Wartość jednostek uczestnictwa w FWP PKP

Informujemy, że na dzień 21 maj br. wartość jednostki uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP wynosiła 390 zł 28 gr