Wartość jednostek uczestnictwa w FWP PKP

Informujemy, że na dzień 19 czerwiec br. wartość jednostki uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP wynosiła 386 złotych 52 grosze. W stosunku do poprzedniego, czerwcowego notowania jest to wzrost o 2,54%