Popierajmy wspólnego kandydata w wyborach na członka Rady Nadzorczej w Spółce Przewozy Regionalne