Wartość jednostek uczestnictwa w FWP PKP

Informujemy, że na dzień 07.08.2018r wartość jednostki uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP wynosiła 393,26 zł.