Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server836280/ftp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2018.

Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2018.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia. Zasiłek rodzinny 2018-2019. Świadczenia rodzinne będą wyższe. Podwyżki świadczeń rodzinnych zapowiedziane są już od 1 listopada 2018 r. Zwiększą się stawki zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Ile będą wynosić zasiłki po podwyżkach? O ile wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny? Ile otrzymamy z tytułu tych świadczeń rodzinnych? Zasiłek rodzinny 2018-2019:Zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie po 12 latach Zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie po raz pierwszy od 12 lat. To skutek przyjęcia przed Radę Ministrów rozporządzenia dotyczącego właśnie świadczeń dla rodzin. Jak podaje ministerstwo, wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia. Wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny o 31,42 zł i po pierwszym etapie podwyżek wynosić będzie 184,42 zł - Kwota zasiłku pielęgnacyjnego ostatni raz była podnoszona w 2006 r. Podwyżka obejmie ok. 912 tys. osób z niepełnosprawnością. To zmiana postulowana i oczekiwana przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W tym roku nastąpi pierwszy etap zrównania zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym, wypłacanym przez ZUS, a w 2019 drugi etap – powiedziała minister Elżbieta Rafalska Zasiłek rodzinny 2018-2019: Świadczenia rodzinne będą wyższe Zmiany zostaną wprowadzone już od 1 listopada 2018 roku. Wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych,  zasiłek pielęgnacyjny  specjalny zasiłek opiekuńczy  specjalny zasiłek dla opiekuna Zasiłek rodzinny 2018-2019: O ile wzrosną świadczenia rodzinne? Ile wyniesie zasiłek pielęgnacyjny, opiekuńczy i dla opiekuna po podwyżkach?  od 1 listopada 2018 roku: zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie o 31,42 zł i wynosić będzie 184,42 zł - I etap  od 1 listopada 2019[/b] r: zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie o o 31,42 zł i wynosić będzie 215,84 zł – II etap. Docelowo kwota zasiłku pielęgnacyjnego wzrasta o ponad 40%.  specjalny zasiłek opiekuńczy – wzrośnie o 100 zł [/b(19,2 %) i wynosić będzie [b]620 zł  zwiększona została także kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł) WAŻNE: Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian. W przypadku świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna), podwyższenie kwot obejmie ok. 70 tys. osób. Łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą:  77,8 mln zł (listopad-grudzień 2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego  522,1 mln zł w 2019 r., w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego  815,9 mln w 2020 r., w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego Zasiłek rodzinny 2018-2019:Zasiłki rodzinne: kryteria dochodowe Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe uprawniające do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada 1 listopada 2018 r. Zgodnie z rozporządzeniem, wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. będą wynosić:  kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,  kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaje na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. ma wynosić 1 922 zł. Ile wynosić będą pozostałe świadczenia rodzinne od 1 listopada Rząd zdecydował, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły: 1. zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł 2. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł 3. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł 4. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł 5. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł 6. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci 7. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku 8. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: – do 5. roku życia – 90 zł, – powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł 9. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł 10. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 11. na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł 12. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł 13. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł 14. świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł