UTK: W 2018 więcej pasażerów i więcej towarów na torach.

W 2018 r. liczba przewiezionych pasażerów przekroczyła 310 milionów. Oznacza to wzrost o 6,7 mln pasażerów w porównaniu z 2017 r. Przewóz towarów był również rekordowy. W 2018 r. koleją przewieziono 250 mln ton towarów. To o 10 mln ton więcej niż w rok wcześniej. W 2018 r. codziennie do pociągów wsiadało średnio 850 tys. osób - o ponad 18,4 tys. więcej niż rok wcześniej. Praca eksploatacyjna przewoźników pasażerskich osiągnęła poziom 165 mln pociągokilometrów, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do 2017 r. Pociągi codziennie pokonywały drogę prawie 500 tys. km. Wykonano pracę przewozową na poziomie 21 mld pasażerokilometrów. – Wzrost liczby pasażerów jest m.in. wynikiem powrotu podróżnych na linie uruchomione po modernizacji oraz lepszej oferty, trafiającej w ich potrzeby – podsumowuje Ignacy Góra, prezes UTK. – Dzięki modernizacjom skraca się czas przejazdu. Przewoźnicy inwestują w zakup i modernizację taboru – to również jest ważny czynnik wpływający na wybór kolei jako środka transportu – dodaje. Wzrosty w przewozach towarowych. Ze względu na budowę dróg i kolei Przewoźnicy przewieźli ponad 250 mln ton towarów. Daje to wzrost o 4,3% w porównaniu z 2017 r. W przewozach towarowych rok 2018 upłynął przede wszystkim pod znakiem transportu materiałów budowlanych przeznaczonych do realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych. Odnotowano również dalszy rozwój połączeń intermodalnych. Przewoźnicy poinformowali o wzroście zarówno w masie towarów, w pracy przewozowej oraz eksploatacyjnej. Jednym z parametrów, który istotnie wzrósł w stosunku do roku ubiegłego była średnia odległość przewozu jednej tony ładunku, z 229 km do 238 km. – Poprawiający się stan infrastruktury kolejowej powinien wpłynąć na możliwość zapewnienia lepszej oferty przez przewoźników towarowych - mówi Ignacy Góra, Prezes UTK. - To z kolei powinno przyczynić się do wyrównania szans przewoźników drogowych i kolejowych oraz sprzyjać równoważeniu transportu. Dane publikowane przez UTK w końcu stycznia 2019 r. obejmują podstawowe parametry rynku. Szczegółowe statystyki będą sukcesywnie publikowane w pierwszym kwartale 2019 r., natomiast pełne dane zostaną przedstawione w "Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2018 r.", które ukaże się do końca lipca. Jak rozkładają się przewozy pasażerskie w Polsce? W Polsce wciąż najwięcej pasażerów wożą Przewozy Regionalne, będące operatorem regionalnym w większości województw. Ich udział w rynku przewozowym zmalał jednak nieznacznie z 26,31% w 2017 roku do 26,17%. Także drugiemu z największych operatorów regionalnych: Kolejom Mazowieckim, udział w rynku spadł z 20,44% w 2017 do 19,24% w 2018 roku. Bez wątpienia jest to efekt prowadzenia do jesieni 2018 roku dwóch ważnych inwestycji PKP PLK w Warszawie: modernizacji linii obwodowej i linii 447. Widać to też w spadku liczby podróżnych w pociągach warszawskiej SKM – z 7,60% do 6,10%. Pomimo tego, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki WKD (obecnie 2,77% rynku przewozów) to okaże się, że pociągami aglomeracyjnymi i regionalnymi, z wyłączeniem krótkich przejazdów pociągami PKP Intercity w tym regionie, podróżuje na Mazowszu 28,1% pasażerów, którzy w ogóle poruszają się koleją po Polsce. Koleje Śląskie, ŁKA, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie i Koleje Wielkopolskie zwiększyły swój udział w procencie przewożonych po kraju pasażerów. Jeśli doliczymy do tego WKD i SKM Warszawa okaże się, że przewoźnicy samorządowi mają już w Polsce 44,5% ogółu pasażerów kolei. Wrósł też udział PKP Intercity w wolumenie przewozów. W 2017 roku wszyscy klienci dalekobieżnych pociągów stanowili 14,11%, w 2018 – 14,87%. Niezmiennie PKP Intercity wykonuje największą pracę przewozową, równą 52,72% całości przewozów. Jest to związane z charakterem przejazdów międzymiastowych na duże odległości.