Porozumienie płacowe w PKP INTERCITY S.A.

W DNIU DZISIEJSZYM PODPISALIŚMY POROZUMIENIE W SPRAWIE PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE PKP INTERCITY S.A. ,