Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server836280/ftp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Województwo Dolnośląskie bez udziałów w Spółce "Przewozy Regionalne"?

Województwo Dolnośląskie bez udziałów w Spółce "Przewozy Regionalne"?

W dniu wczorajszym Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę o wyrażeniu zgody na nieprzystąpienie Województwa Dolnośląskiego do przekształcanych w Spółkę Akcyjną "Przewozów Regionalnych". Powyższe działanie odbieramy jako szkodliwe i znaczące utrudnienie w rozwoju Spółki "Przewozy Regionalne" , Przekształcenie w Spółkę Akcyjną Spółki "Przewozów Regionalnych" obecnie staje się niezbędne, gdyż pozwala na pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój i skokową poprawę oferty przewozowej oraz poprawę obsługi i komfortu przejazdów podróżnych. Burzliwa debata której byliśmy uczestnikami oraz zapewnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego, że nie jest jego intencją ograniczanie działalności Spółki "Przewozy Regionalne" nie rozwiały naszych obaw, co do funkcjonowania Spółki na terenie Województwa Dolnośląskiego.Wobec powyższego wystąpiliśmy z Listem Otwartym do Członków Sejmiku przedstawiającym nasz pogląd.Jednocześnie wcześniej wystąpiliśmy do Marszałka UMWD o zorganizowanie spotkania co do działalności i dalszego funkcjonowania Spółki Przewozy Regionalne na terenie Województwa Dolnośląskiego. Na dzień dzisiejszy Oddział Dolnośląski Spółki "Przewozy Regionalne" wykonuje pracę na podstawie umowy ważnej do końca 2020 roku , gdzie ilość pracy eksploatacyjnej będzie znacząco większa od pracy przewozowej wykonywanej do tej pory. Najbardziej istotnym w całej sprawie będzie kształt umowy wieloletniej którą UMWD zamierza podpisać ze Spółką w najbliższym czasie.