Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server836280/ftp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Dodatek stażowy nie wlicza się już do wynagrodzenia za pracę .

Dodatek stażowy nie wlicza się już do wynagrodzenia za pracę .

Osoby pracujące w sektorze publicznym i zarabiające na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, mogą liczyć w tym roku na większą podwyżkę. Bo wzrasta płaca minimalna, a dodatek stażowy nie będzie już wliczany do pensji. Dotyczy to również przedsiębiorstw w których zawarte są Układy Zbiorowe Pracy, gdzie dodatek za staż pracy jest wypłacany. Od 1 stycznia 2020 roku dodatek do stażu pracy nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika. Podobnie zresztą, jak w wynagrodzeniu nie uwzględnia się: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Tak stanowi art. 6 ust. 5 pkt 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który zaczął obowiązywać 1 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1564). Zgodnie z definicją w niej zawartą, dodatek do stażu pracy to dodatek  do  wynagrodzenia  przysługujący pracownikowi  z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach  określonych  w odrębnych  przepisach,  układzie  zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. Na etacie nie można zarobić mniej niż minimalne wynagrodzenie Zgodnie z przepisami (tj. art. 6 ust. 1 ww. ustawy) wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia przyjmuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny, do wynagrodzeń osobowych. Innymi słowy przy obliczaniu wynagrodzenia, które nie może być niższe niż płaca minimalna, uwzględnia się nie tylko samo wynagrodzenie podstawowe (tzw. płacę zasadniczą), ale także premie czy różnego rodzaju dodatki, np. za pracę w warunkach szkodliwych czy za pełnienie funkcji kierowniczych (art. 6 ust. 4 ww. ustawy). Po odjęciu tych składników wynagrodzenie pracownika nie może być więc niższe niż płaca minimalna, która w 2020 r. wynosi 2600 zł (w 2019 r. – 2250 zł). Dodatek stażowy to nagroda za długi czas pracy W opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. - Na tę zmianę czekali od lat pracownicy z długim stażem pracy, którzy dostawali niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci, bo do minimalnej pensji wliczano im dodatek za wysługę lat – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. – Z nowym rokiem przywracamy wartość dodatku za wysługę lat – dodaje minister. Wyłączenie dodatku za staż pracy z wysokości wynagrodzenia to rozwiązanie korzystne dla starszych pracowników, którzy zarabiają na poziomie wynagrodzenia minimalnego. Pozwoli uniknąć sytuacji, gdy jednej firmie czy  w tym samym urzędzie pracownik posiadający doświadczenie miał niższe wynagrodzenie zasadnicze od nowego pracownika, który dopiero co został zatrudniony. I to w sytuacji, gdy obaj wykonywali pracę o podobnej jakości i wartości. Pierwszy bowiem miał do wynagrodzenia wliczony dodatek stażowy, a drugi – ponieważ nie miał jeszcze do niego prawa, to też jego wynagrodzenie zasadnicze było większe, równe z poziomem płacy minimalnej. - Dodatek stażowy to nagroda za długi czas pracy w urzędzie. Gratyfikacja dla starszych pracowników – podkreśla Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP. Jak mówi, dla pracodawców z sektora publicznego na pewno będzie to oznaczało większe koszty, bo więcej środków będą musieli przeznaczyć na wynagrodzenia. Zdaniem Siemienkiewicz, wyłączenie dodatku za staż pracy z wysokości wynagrodzenia to nie jest rozwiązanie problemu niskich płac w budżetówce. Nie mniej jednak jest to dobre rozwiązanie z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. - Kiedyś taka gratyfikacja nie była potrzebna, bo ludzie długo pracowali w jednym miejscu pracy. Dziś jest uzasadniona, bo pracownicy często zmieniają pracodawcę. Dodatek stażowy może więc być swoistą nagrodą za lojalność – podkreśla Katarzyna Siemienkiewicz.   To kolejne świadczenie niewliczane do pensji Dodatek stażowy – jak podkreśla MRPiPS - nie jest pierwszym elementem wyłączonym z minimalnego wynagrodzenia, który nie będzie miał wpływu na jego wysokość. W świetle obowiązującego prawa do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej czy odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy. Prawo.pl