Aktualności

 

Aktualny taryfikator mandatów 2016

 

Przepisy o ruchu pieszych
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd

0 pkt

- na przejściach dla pieszych: 50 zł
- w miejscach innych niż przejścia dla pieszych: 100 zł

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

0 pkt

100 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni

0 pkt

50 zł

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych

0 pkt

50 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi

0 pkt

- na obszarze zabudowanym: 50 zł
- na obszarze niezabudowanym: 100 zł

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

0 pkt

50 zł

Przebieganie przez jezdnię

0 pkt

50 zł

Chodzenie po torowisku

0 pkt

50 zł

Wchodzenie na torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

0 pkt

100 zł

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza

0 pkt

50 zł

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi

0 pkt

50 zł

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim

0 pkt

50 zł

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

0 pkt

50 zł

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych

0 pkt

50 zł

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów

0 pkt

50 zł

Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku

0 pkt

do 100 zł

 

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

0 pkt

150 zł

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem

0 pkt

100 zł

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem

6 pkt

250 zł

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy

2 pkt

100 zł

Nieodpowiednie przewożenie dziecka w pojeździe

6 pkt

- poniżej 1,5 m wzrostu poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci: 150 zł

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa

4 pkt

100 zł

Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem

2 pkt

100 zł

Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym

4 pkt

100 zł

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

0 pkt

150 zł

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

5 pkt

200 zł

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

0 pkt

100 zł

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego

0 pkt

150 zł

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze

0 pkt

150 zł

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

0 pkt

300 zł

.
Włączanie się do ruchu
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu

5 pkt

300 zł

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym

0 pkt

200 zł

Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego

2 pkt

200 zł

.
Prędkość i hamowanie
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h

0 pkt

do 50 zł

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11-20 km/h

2 pkt

od 50 do 100 zł

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h

4 pkt

od 100 do 200 zł

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h

5 pkt

od 200 do 300 zł

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h

6 pkt

od 300 do 400 zł

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej

10 pkt

od 400 do 500 zł

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie

0 pkt

od 100 do 300 zł

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

2 pkt

od 50 do 200 zł

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

0 pkt

200 zł

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu do 10km/h

0 pkt

do 50 zł

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu o 11-20km/h

2 pkt

od 50 do 100 zł

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu o 21-30km/h

4 pkt

od 100 do 200 zł

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu o 31-40km/h

5 pkt

od 200 do 300 zł

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu o 41-50km/h

8 pkt

od 300 do 400 zł

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu o 51km/h i więcej

10 pkt

od 400 do 500 zł

.
Zmiana kierunku lub pasa ruchu
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić

5 pkt

od 200 do 400 zł

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych

5 pkt

200 zł

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

2 pkt

200 zł

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem

0 pkt

150 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu

5 pkt

250 zł

.
Wymijanie, omijanie, cofanie
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

10 pkt

500 zł

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

0 pkt

250 zł

Utrudnianie ruchu podczas cofania

4 pkt

do 50 zł do 200 zł

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach

2 pkt

200 zł

.
Wyprzedzanie
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi

10 pkt

200 zł

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi

10 pkt

200 zł

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:

5 pkt

- ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu: 250 zł
- kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania: 250 zł

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

5 pkt

300 zł

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

5 pkt

300 zł

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach

5 pkt

300 zł

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

5 pkt

300 zł

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu

5 pkt

300 zł

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

3 pkt

200 zł

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

3 pkt

350 zł

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia

0 pkt

100 zł

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

3 pkt

300 zł

.
Przecinanie się kierunków ruchu
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu

10 pkt

350 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną

10 pkt

350 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

10 pkt

350 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów

6 pkt

350 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić

6 pkt

350 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią

6 pkt

350 zł

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

10 pkt

350 zł

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

0 pkt

300 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

0 pkt

100 zł

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

4 pkt

300 zł

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

4 pkt

300 zł

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym

0 pkt

250 zł

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy

0 pkt

100 zł

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

2 pkt

100 zł

.
Ostrzeganie oraz jazda w złych warunkach
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Niewłączanie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

2 pkt

200 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni

2 pkt

100 zł

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych

0 pkt

100 zł

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym

0 pkt

100 zł

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza

2 pkt

100 zł

.
Holowanie
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem

0 pkt

250 zł

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe

0 pkt

250 zł

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach

0 pkt

250 zł

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony

0 pkt

250 zł

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego

0 pkt

250 zł

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)

0 pkt

250 zł

Naruszenie przez kierującego warunków holowania - niewłączanie w pojeździe holującym świateł mijania

0 pkt

100 zł

Naruszenie przez kierującego warunków holowania - nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym

0 pkt

150 zł

Naruszenie przez kierującego warunków holowania - brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego

0 pkt

150 zł

Naruszenie przez kierującego warunków holowania - niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym

0 pkt

100 zł

Naruszenie przez kierującego warunków holowania - niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania

0 pkt

50 zł

.
Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz zwierząt
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

0 pkt

50 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić

0 pkt

50 zł

Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

0 pkt

50 zł

Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku

0 pkt

50 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu

0 pkt

50 zł

Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru

0 pkt

200 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

0 pkt

50 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów

0 pkt

100 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych

0 pkt

50 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni

0 pkt

100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

0 pkt

100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek

0 pkt

50 zł

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi

0 pkt

100 zł

Pędzenie zwierząt płochliwych niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować

0 pkt

50 zł

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi

0 pkt

50 zł

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt

0 pkt

50 zł

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

0 pkt

50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach

0 pkt

50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

0 pkt

50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni

0 pkt

50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów

0 pkt

50 zł

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

0 pkt

50 zł

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

0 pkt

50 zł

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt

0 pkt

50 zł

.
Autostrady i drogi ekspresowe
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej

5 pkt

300 zł

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej

5 pkt

300 zł

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone

0 pkt

250 zł

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu

1 pkt

300 zł

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu

1 pkt

300 zł

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej

0 pkt

300 zł

.
Zatrzymanie i postój
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

1 pkt

od 100 do 300 zł

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego

1 pkt

100 zł

Zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

1 pkt

300 zł

Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi

1 pkt

od 100 do 300 zł

Zatrzymywanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie

1 pkt

200 zł

Zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię

1 pkt

100 zł

Zatrzymywanie pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

1 pkt

100 zł

Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania

1 pkt

100 zł

Zatrzymywanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni

1 pkt

100 zł

Zatrzymywanie pojazdu na pasie między jezdniami

1 pkt

100 zł

Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości

1 pkt

100 zł

Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

1 pkt

100 zł

Zatrzymywanie pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru

1 pkt

100 zł

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

1 pkt

150 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku

1 pkt

100 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej

1 pkt

100 zł

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

1 pkt

od 150 do 300 zł

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd

1 pkt

100 zł

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu

1 pkt

100 zł

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

1 pkt

100 zł

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone

1 pkt

100 zł

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m

1 pkt

od 200 do 300 zł

.
Używanie świateł zewnętrznych
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu

4 pkt

200 zł

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu

2 pkt

100 zł

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej

0 pkt

100 zł

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby

4 pkt

200 zł

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

3 pkt

od 150 zł do 300 zł

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

3 pkt

200 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych

2 pkt

100 zł

Używanie „szperacza” podczas jazdy

0 pkt

100 zł

.
Używanie pojazdów w ruchu drogowym
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

0 pkt

300 zł

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

0 pkt

200 zł

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych

3 pkt

200 zł

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

3 pkt

100 zł

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

0 pkt

50 zł

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi

0 pkt

100 zł

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

0 pkt

100 zł

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe

2 pkt

200 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

2 pkt

- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież: 200 zł
- oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone: 50 zł
- kierującego innym pojazdem: 200 zł

Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:

0 pkt

- włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci: 200 zł
- zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny" i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób: 50 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby

2 pkt

200 zł

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

1pkt

200 zł

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

0 pkt

200 zł

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

0 pkt

100 zł

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

1 pkt

50 zł

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

0 pkt

do 300 zł

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

0 pkt

100 zł

.
Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne

0

200 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

0

100 zł

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

0 pkt

150 zł

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

0 pkt

200 zł

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

0 pkt

150 zł

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

0 pkt

od 100 zł do 300 zł

.
Przewóz osób
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

1 pkt za każdą osobą

100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji

1 pkt za każdą osobą

100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach

2 pkt

100 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

2 pkt

100 zł

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy

0 pkt

50 zł

.
Kierujący
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

10 pkt

-od 50 do 5 tys. zł- zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat
- dodatkowe świadczenie pieniężne – 5 tys. zł
- w przypadku recydywy nie mniej niż 10 tys. zł

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

10 pkt

500 zł

Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia

0 pkt

200 zł

Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym

0 pkt

100 zł

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów

0 pkt

50 zł

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu

0 pkt

500 zł

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

0 pkt

od 300 do 500 zł

.
Inne wykroczenia
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego

0 pkt

400 zł

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

0 pkt

300 zł

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

0 pkt

300 zł

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:

0 pkt

- nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia: od 50 do 200 zł
- pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu: 50 zł

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej

0 pkt

od 50 do 200 zł

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli

0 pkt

100 zł

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

0 pkt

50 zł

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

0 pkt

200 zł

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami

0 pkt

200 zł

Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

0 pkt

od 200 do 500 zł

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

0 pkt

300 zł

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:

do 5 pkt

- B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”: 550 zł
- B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”: 400 zł
- B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …”: 400 zł
- B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 400 zł
- D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 800 zł
- P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 800 zł

.
Znaki i sygnały drogowe

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Niestosowanie się do znaków:

   

B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...”

5 pkt

250 zł

C-12 „ruch okrężny”

5 pkt

250 zł

B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad .. m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad .. m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad .. m”

2 pkt

150 zł

B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t”

2 pkt

500 zł

B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...”

1 pkt

100 zł

B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”

1 pkt

100 zł

B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”

4 pkt

100 zł

B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników

1 pkt

200 zł

B-35 „zakaz postoju”

1 pkt

100 zł

B-36 „zakaz zatrzymywania się”

1 pkt

100 zł

B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...”

1 pkt

100 zł

B-39 „strefa ograniczonego postoju”

1 pkt

100 zł

C-1 do C-11 „nakaz jazdy...”

5 pkt

250 zł

C-13 „droga dla rowerów”

0 pkt

100 zł

C-14 „prędkość minimalna”

1 pkt

100 zł

C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”

1 pkt

400 zł

BT-1 „ograniczenie prędkości”

1 pkt

100 zł

BT-3 „blokada zwrotnicy”

1 pkt

200 zł

P-2 „linia pojedyncza ciągła”

1 pkt

100 zł

P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”

1 pkt

200 zł

P-4 „linia podwójna ciągła”

5 pkt

200 zł

P-7b „linia krawędziowa ciągła”

1 pkt

100 zł

P-17 „linia przystankowa”

1 pkt

100 zł

C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”

1 pkt

200 zł

P-21 „powierzchnia wyłączona”

1 pkt

100 zł

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”

2 pkt

100 zł

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

1 pkt

100 zł

Niestosowanie się do znaku:

   

D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS”

1 pkt

100 zł

D-13 „początek pasa ruchu powolnego”

1 pkt

100 zł

D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”

5 pkt

100 zł

D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

5 pkt

500 zł

P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

5 pkt

500 zł

D-19 „postój taksówek”

1 pkt

100 zł

F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania

5 pkt

250 zł

BT-4 „stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie”

1 pkt

200 zł

P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”

5 pkt

100 zł

P-20 „koperta”

5 pkt

100 zł

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

   

wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

0 pkt

100 zł

kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza

0 pkt

100 zł

kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione

6 pkt

od 300 do 500 zł

.
Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
.

WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW KARNYCH

WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

6 pkt

kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

6 pkt

kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł