Płaca minimalna

Płaca minimalna w 2017 roku: 2000 zł od pierwszego stycznia płaca minimalna,płaca minimalna 2017,najniższa krajowa,najniższa krajowa 2017,wynagrodzenie minimalne,wynagrodzenie minimalne 2017 Najniższa krajowa od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2 tys. zł brutto. Na podwyżce minimalnego wynagrodzenia zyskają m.in. osoby pracujące w nocy oraz... dłużnicy. Sprawdź ile wynosi płaca minimalna do ręki. Płaca minimalna 2017: rząd proponuje 2000 zł brutto Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Płaca minimalna 2017: rząd proponuje 2000 zł brutto Płaca minimalna 2017: rząd proponuje 2000 zł brutto Płaca minimalna w 2017 roku: 2000 złotych od pierwszego stycznia Płaca minimalna w 2017 roku: 2000 złotych od pierwszego stycznia Płaca minimalna w 2017 roku: 2000 złotych od pierwszego stycznia Płaca minimalna w 2017 roku: 2000 złotych od pierwszego stycznia Płaca minimalna w 2017 roku: 2000 złotych od pierwszego stycznia reklama Podwyżka w 2017 roku płacy minimalnej oznacza wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do poprzedniego roku (pensja minimalna w 2016 r. wynosiła 1850 zł brutto). Kwota ta stanowi 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r. Zobacz też: Przykładowe CV - pobierz wzory i szablony życiorysów - Dzięki podwyżce płacy minimalnej zmniejszy się różnica między wynagrodzeniem średnim a minimalnym. Dobra sytuacja na rynku pracy powinna przekładać się także na wzrost wynagrodzeń - komentuje Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Ile wyniesie najniższa krajowa netto w 2017 roku Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wynosi 2000 złotych brutto. Podwyżka płacy minimalnej sprawia, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie na rękę (netto) ok. 1459 złotych. WAŻNE: Przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli na etat. Nie stosuje się ich do umów cywilno-prawnych, czyli umowy zlecenie czy o dzieło. Minimalna stawka godzinowa w 2017 roku Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług obowiązuje minimalna stawka za godzinę pracy w wysokości 13 złotych brutto. Stawka dotyczy również samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Nad przestrzeganiem nowych przepisów czuwa teraz Państwowa Inspekcja Pracy. Za niepłacenie minimalnej stawki grozi grzywna od 1 tys. do 30 tys. złotych. Płaca minimalna niezależna od stażu pracy - kto zyska W 2017 r więcej zarobią osoby dopiero rozpoczynające pracę. Dotychczas ich wynagrodzenie w pierwszym roku zatrudnienia nie mogło być niższe niż 80 proc. minimalnej pensji. Obecnie po zmianie przepisów nowo zatrudnionym osobom przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej 100 proc. płacy minimalnej. Minimalne wynagrodzenie - odprawa dla zwalnianych pracowników Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą również podwyżkę innych świadczeń. Od 2017 roku wyższa jest odprawa dla zwalnianych grupowo. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wynosi więc 30 tys. zł brutto (w 2016 roku jest to kwota 27 750 zł brutto). Płaca minimalna - dodatek za pracę w nocy Jak zapisano w art. 151 kodeksu pracy, każdemu pracującemu w porze nocnej, czyli między godz. 22 a 7, należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Oznacza to dodatek do każdej godziny pracy w porze nocnej w wysokości od 2,3 do 2,5 zł (w zależności od miesiąca). Zobacz też: Dni wolne od pracy w 2017 roku. Jak korzystnie zaplanować urlop na długi weekend? Dodatek za czas przestoju w firmie oraz odszkodowanie Od wysokości minimalnego wynagrodzenia nie może być niższe wynagrodzenie za czas przestoju w firmie oraz odszkodowania dla ofiar mobbingu i dyskryminacji w pracy. Sąd nie może przyznać odszkodowania niższego od pensji minimalnej, wynoszącej w 2017 roku 2 tys. zł brutto zł. Górna wysokość rekompensaty nie jest określona. Potrącenie pensji pracownika Na podwyżce ustawowego minimum skorzystają też dłużnicy, którym wypłatę zajął komornik. A wszystko dlatego, że zgodnie z prawem, po potrąceniach pracownik musi dostać wypłatę w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia W przypadku kar za wykroczenia służbowe na konto pracownika musi trafić przynajmniej 90 procent najniższej płacy, a przy potrąceniach zaliczek firmowych - co najmniej 75 procent. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy Z reguły pracownicy otrzymujący wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej zatrudnieni są na pełny etat. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, płaca minimalna jest proporcjonalna do tego wymiaru. Tak więc w przypadku zatrudnienia na 1/2 etatu pracownik otrzyma pensję w wysokości 1000 zł brutto. Płaca minimalna a premia Często zdarza się, że oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik zatrudniony na etacie otrzymuje premie w różnej wysokości w zależności od miesiąca. Co w sytuacji, gdy łączna wysokość pensji i premii jest niższa niż płaca minimalna? Wówczas pracodawca musi w danym miesiącu uzupełnić wynagrodzenie do poziomu minimalnego. Nie może wypłacić pracownikowi mniej niż wynosi najniższe wynagrodzenie w Polsce, czyli w 2017 roku mniej niż 2 tys. zł brutto. Np. jeśli pracownik łącznie dostanie 1920 złotych brutto pensji i premii, to pracodawca musi mu jeszcze wypłacić 80 złotych brutto dodatku. Kto nie skorzysta na podwyżce najniższej krajowej Co ciekawe są osoby, których nie ucieszy wzrost minimalnego wynagrodzenia. Mowa o tych, którzy dopiero rozpoczynają własną działalność gospodarczą i mają prawo do preferencyjnych składek na ZUS. Dla nich podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (z chorobowym) stanowi kwota nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2017 roku do wyliczeń stosowana jest płaca minimalna wysokości 2 tys. zł brutto, a nie 1850 zł jak było to w 2016 r.. Zobacz też: Od 2017 roku nowe przepisy Kodeksu pracy. Główne zmiany w prawie Zaskakująca decyzja Pierwotnie płaca minimalna w 2017 roku miała wynosić ok. 1860 lub 1920 zł brutto. Jednak Rada Ministrów na posiedzeniu 14 czerwca 2016 r. przyjęła nieoczekiwanie propozycję przewidującą podniesienie tej kwoty do poziomu 2000 zł. Wysokość płacy minimalnej w 2017 r. - Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, za sytuację finansów i za los polskich obywateli, myśląc o godności polskich obywateli, rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 tys. zł – powiedziała Premier Beata Szydło ogłaszając podwyżkę płacy minimalnej na 2017 rok. To zaskakująco wysoka podwyżka – komentarz Konfederacji Lewiatan