Prezydium zarządu

Komisja Międzyzakładowa

Krzysztof Sidor - Przewodniczący

Roland Potoczny - Zastępca

Małgorzata Wańczyk - Zastępca

Ryszard Jankowski Zastępca

Arleta Pietrzak -   Zastępca

Piotr Budziak -      Zastępca

Dariusz Preisner - Zastępca

Cezary Bonalski -  Zastępca

Marian Łuczków - Zastępca

Julita Kucharska - Sekretarz

Krystyna Bednarczyk - Skarbnik

 

Krajowa Sekcja Kolejarzy

 

Krzysztof Sidor -    Przewodniczący

Roland Potoczny - Zastępca przewodniczącego

Józef Ulaniecki -    Zastępca przewodniczącego

Jolanta Zawada -   Sekretarz