Świadczenia przejazdowe 2017

Związek Pracodawców Kolejowych poinformował, że ulgowe usługi transportowe dla pracowników i niektórych członków ich rodzin oraz dla emerytów, rencistów i osób pobierających kolejowe świadczenie przedemerytalne, realizowane będą w 2017 roku na podobnych zasadach i w takim samym zakresie jak w roku 2016.