Świadczenia przejazdowe 2018

Związek Pracodawców Kolejowych poinformował, że ulgowe usługi transportowe dla pracowników i niektórych członków ich rodzin oraz dla emerytów, rencistów i osób pobierających kolejowe świadczenie przedemerytalne, realizowane będą w 2018 roku na podobnych zasadach i w takim samym zakresie jak w roku 2017.