Instrukcje kolejowe

Uprzejmie informujemy, że poniższe instrukcje są własnością wydających je podmiotów. Należy ich treści traktować jako wydane w czasie ich ukazania.

Publikacja instrukcji pochodzi z ogólnie dostępnych źródeł internetowych.Związek nie ponosi następstw związanych z dosłownym stosowaniem tych instrukcji przez zainteresowane osoby w pracy zawodowej , ponieważ mogą one od chwili ukazania się na niniejszej stronie ulegać zmianom przez organy je wydające,za które nie bierzemy odpowiedzialności. W miarę możliwości będziemy Państwo informować o aktualizacjach z podaniem dat ich wprowadzenia.

Instrukcja Ruchu Ir1

Instrukcja pracy manewrowej Ir9

CT1 Instrukcja dla maszynistów

CT2 Instrukcja dla pomocnika maszynisty

Cw1 Instrukcja obsługi i utrzymania hamulców

Cw2 Instrukcja dla rewidenta taboru

Ie1 Instrukcja sygnalizacji

Numeracja wagonów

Pr2 instrukcja o technice pracy manewrowej oraz organizacji zestawienia pociągów pasażerskich

Przewoźnicy kolejowi

Rozporządzenie MI z dnia 18.02.2011r.

Prr Instrukcja o postępowaniu w sprawach wypadków i incydentów

Pt4

Pt5

Pw5

Pw6

Ir16

Układy zbiorowe

Tabela wynagrodzeń do Zakładowego Układu Zbiorowego dla pracowników Spółki PKP Cargo S.A. (POBIERZ)

 

Tabela wynagrodzeń do ZUZP dla pracowników Spółki Przewozy Regionalne (POBIERZ)

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Spółki PKP PLK S.A. (POBIERZ)

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Spółki PKP Cargo S.A. (POBIERZ)

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Spółki PKP Intercity S.A. (POBIERZ)

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Spółki Przewozy Regionalne. (POBIERZ)

Linki

Komisja Krajowa ZZ Kontra www.zzkontra.pl

 

PKP Cargo S.A. www.pkp-cargo.pl/

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. www.plk-sa.pl/

Przewozy Regionalne http://www.przewozyregionalne.pl/

PKP Intercity S.A. www.intercity.pl

Rynek Kolejowy www.rynek-kolejowy.pl

 

Kancelaria Prezydenta RP - www.prezydent.pl
Sejm RP - www.sejm.gov.pl
Senat RP - www.senat.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich - www.brpo.gov.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.kprm.gov.pl
Ministerstwo Transportu - www.mt.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mps.gov.pl
Ministerstwo Ochrony Środowiska - www.mos.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Budownictwa - www.mb.gov.pl
Ministerstwo Sportu RP - www.msport.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl
Ministerstwo Finansów - www.mf.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - www.mk.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia - www.mz.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - www.msz.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki - www.mg.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa - www.msp.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - www.mnisw.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy - www.pip.gov.pl
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego - www.imp.sosnowiec.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy - www.mnciop.waw.pl
Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Pracy - www.bp.edu.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Naczelna Izba Lekarska - www.nil.org.pl
Rada Ochrony Pracy - www.rop.sejm.gov.pl
Serwis Urzędów Pracy - www.praca.gov.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia - www.nfz.gov.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - www.pfron.org.pl
Rzecznik Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego - www.udt.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy - www.wug.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - http://e-inspektorat.zus.pl
Sąd Najwyższy - www.sn.pl
Trybunał Konstytucyjny - www.trybunal.gov.pl
Międzynarodowa Organizacja Pracy - www.mop.pl
Internetowy System Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu - http://isip.sejm.gov.pl

Poczta Polska - www.poczta-polska.pl
Jastrzębska Spółka Węglowa SA - www.jsw.pl
Kompania Węglowa SA - www.kwsa.pl
Katowicki Holding Węglowy SA - www.khw.pl
Południowy Koncern Węglowy SA - www.pkwsa.pl
Południowy Koncern Energetyczny SA - www.pke.pl
KGHM Polska Miedź SA - www.kghm.pl
PKN ORLEN SA - www.orlen.pl
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA - www.pgnig.pl

Gazeta Prawna - www.gazetaprawna.pl
Money.pl - www.money.pl
Bankier.pl - www.bankier.pl