Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server836280/ftp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Aktualności

Układy zbiorowe

Tabela wynagrodzeń do Zakładowego Układu Zbiorowego dla pracowników Spółki PKP Cargo S.A. (POBIERZ)

 

Tabela wynagrodzeń do ZUZP dla pracowników Spółki Przewozy Regionalne (POBIERZ)

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Spółki PKP PLK S.A. (POBIERZ)

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Spółki PKP Cargo S.A. (POBIERZ)

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Spółki PKP Intercity S.A. (POBIERZ)

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Spółki Przewozy Regionalne. (POBIERZ)

O nas

Witamy na stronie Związku Zawodowego "Kontra".

Celem Związku jest ochrona godności praw i interesów pracowniczych, tj. przede wszystkim: obrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych członków związku i ich rodzin, zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasz Związek nigdy nie był i nigdy nie będzie "parasolem ochronnym" dla jakiejkolwiek władzy.

Żadne cele gospodarcze nie mają uzasadnienia, jeśli osiągane są kosztem społeczeństwa, kosztem człowieka i jego godności.

Wobec takiej polityki jesteśmy KONTRA.


Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w Polsce.
Działamy nieprzerwanie od ponad  25 lat.


Zawsze po stronie człowieka, jego godności i praw pracowniczych.


Reprezentujemy swoich członków wobec pracodawców,  i organów administracji państwowej.
Udzielamy członkom związku  pomocy prawnej również w trudnych sprawach osobistych oraz  podejmujemy interwencje w sytuacjach konfliktowych.
W sytuacjach" kryzysowych" organizujemy i kierujemy akcjami protestacyjnymi, do strajku włącznie.

Linki

Komisja Krajowa ZZ Kontra www.zzkontra.pl

 

PKP Cargo S.A. www.pkp-cargo.pl/

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. www.plk-sa.pl/

Przewozy Regionalne http://www.przewozyregionalne.pl/

PKP Intercity S.A. www.intercity.pl

Rynek Kolejowy www.rynek-kolejowy.pl

 

Kancelaria Prezydenta RP - www.prezydent.pl
Sejm RP - www.sejm.gov.pl
Senat RP - www.senat.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich - www.brpo.gov.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.kprm.gov.pl
Ministerstwo Transportu - www.mt.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mps.gov.pl
Ministerstwo Ochrony Środowiska - www.mos.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Budownictwa - www.mb.gov.pl
Ministerstwo Sportu RP - www.msport.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl
Ministerstwo Finansów - www.mf.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - www.mk.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia - www.mz.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - www.msz.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki - www.mg.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa - www.msp.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - www.mnisw.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy - www.pip.gov.pl
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego - www.imp.sosnowiec.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy - www.mnciop.waw.pl
Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Pracy - www.bp.edu.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Naczelna Izba Lekarska - www.nil.org.pl
Rada Ochrony Pracy - www.rop.sejm.gov.pl
Serwis Urzędów Pracy - www.praca.gov.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia - www.nfz.gov.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - www.pfron.org.pl
Rzecznik Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego - www.udt.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy - www.wug.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - http://e-inspektorat.zus.pl
Sąd Najwyższy - www.sn.pl
Trybunał Konstytucyjny - www.trybunal.gov.pl
Międzynarodowa Organizacja Pracy - www.mop.pl
Internetowy System Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu - http://isip.sejm.gov.pl

Poczta Polska - www.poczta-polska.pl
Jastrzębska Spółka Węglowa SA - www.jsw.pl
Kompania Węglowa SA - www.kwsa.pl
Katowicki Holding Węglowy SA - www.khw.pl
Południowy Koncern Węglowy SA - www.pkwsa.pl
Południowy Koncern Energetyczny SA - www.pke.pl
KGHM Polska Miedź SA - www.kghm.pl
PKN ORLEN SA - www.orlen.pl
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA - www.pgnig.pl

Gazeta Prawna - www.gazetaprawna.pl
Money.pl - www.money.pl
Bankier.pl - www.bankier.pl