Rosną przewozy towarowe.

Wzrosty w przewozach towarowych. 9% więcej przewiezionej masy i prawie 13% więcej pracy przewozowej – tak wyglądają lipcowe wyniki kolejowych przewozów towarowych opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego. Przewozy pasażerskie charakteryzuje z kolei minimalny spadek w porównaniu z ubiegłorocznym sukcesem przewozowym podczas Światowych Dni Młodzieży. Urząd Transportu Kolejowego opublikował wyniki przewozów pasażerskich i towarowych za lipiec 2017 r.

Czytaj więcej: Rosną przewozy towarowe.

Wartość jednostek uczestnictwa w FWP PKP

Informujemy, że wartość jednostki uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP na dzień 25.08.2017r wynosiła 385 zł 02 gr.

W PKP Cargo weszły w życie ważne protokoły dodatkowe do ZUZP

Protokoły Dodatkowe to ważne dla pracowników akty. Regulują między innymi sprawę bezprawnie wprowadzonych zmian w wynagradzaniu pracowników przez poprzedni Zarząd Spółki, oraz kwestię uprawnienia znacznie szerszej grupy pracowników do zryczałtowanej należności za delegacje służbowe. Zapraszamy do lektury.

Prawo jazdy kategorii B - uprawnia do jazdy nie tylko samochodem.

Zwłaszcza w wakacje pojawia się wiele okazji do kierowania różnymi pojazdami, do których nie mamy dostępu na co dzień. Okazuje się, że najpopularniejsze prawo jazdy kat. B daje wiele możliwości Dopóki, kierując pojazdem, nie złamiesz sądowego zakazu prowadzenia pojazdów (maksymalnie 5 lat pozbawienia wolności, a minimum 3 miesiące), prowadzenie np. samochodu czy motocykla bez wymaganych uprawnień pozostaje wykroczeniem, za które grozi, w zależności od okoliczności, od 300 do 500 zł mandatu.

Czytaj więcej: Prawo jazdy kategorii B - uprawnia do jazdy nie tylko samochodem.