Krzysztof Mamiński tymczasowym szefem PKP Cargo

Rada Nadzorcza PKP Cargo podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Krzysztofa Mamińskiego, przewodniczącego RN spółki, do czasowego, tj. do dnia 26 stycznia 2018 r. wykonywania czynności prezesa zarządu. Na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych został powołany Witold Bawor. Fot. PKP Cargo W czwartek, 26 października 2017 r. rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki PKP Cargo złożyli prezes Maciej Libiszewski i członek zarządu ds. finansowych Arkadiusz Olewnik. W wyniku dokonanych zmian, skład zarządu PKP Cargo przedstawia się następująco: Krzysztof Mamiński – prezes zarządu Grzegorz Fingas – członek zarządu ds. handlowych Witold Bawor – członek zarządu ds. operacyjnych Zenon Kozendra – członek zarządu przedstawiciel pracowników. KK

Kwieciński: Kolej jest dla rządu zadaniem równie priorytetowym jak transport drogowy.

Inwestycje kolejowe są obecnie na poziomie przekraczającym 30 mld zł – informuje wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Zarządca sieci kolejowej, spółka PKP PLK, i Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planują uruchomienie dodatkowych projektów nieobjętych do tej pory Krajowym Programem Kolejowym.

Czytaj więcej: Kwieciński: Kolej jest dla rządu zadaniem równie priorytetowym jak transport drogowy.