Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server836280/ftp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Aktualności

Życzenia

Jakich skłądników nie obejmuje minimalne wynagrodzenie za pracę

Przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika ( obecnie 2250zł a 2600 zł od 1 stycznia 2020r) nie uwzględnia się: 1) nagrody jubileuszowej; 2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; 3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; 4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej; 5) dodatku za staż pracy (obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020r) Minimalna stawka za jedną godzinę pracy wynosi 14,70 zł a od 1 stycznia 2020r wynosić będzie 17 zł.

DZIEŃ KOLEJARZA

Z OKAZJI ŚWIĘTA NASZEJ PATRONKI ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ WSZYSTKIM KOLEJARZOM,EMERYTOM I RENCISTOM KOLEJOWYM ORAZ ICH RODZINOM SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ZDROWIA SZCZĘŚCIA I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM. ZARZĄD MOZ ZZ KONTRA.