Święto Kolejarza

Z okazji Święta Kolejarza wszystkim pracownikom ich rodzinom, emerytom i rencistom kolejowym składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym. Zarząd MOZ ZZ Kontra

Kwieciński: Kolej jest dla rządu zadaniem równie priorytetowym jak transport drogowy.

Inwestycje kolejowe są obecnie na poziomie przekraczającym 30 mld zł – informuje wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Zarządca sieci kolejowej, spółka PKP PLK, i Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planują uruchomienie dodatkowych projektów nieobjętych do tej pory Krajowym Programem Kolejowym.

Czytaj więcej: Kwieciński: Kolej jest dla rządu zadaniem równie priorytetowym jak transport drogowy.