Zmieniamy kolej i jej model funkcjonowania

WNP Piotr Stefaniak.Pracujemy nad stworzeniem nowego modelu o nazwie "Orkiestrator logistyczny". To będzie model dla działalności integratora rynku kolejowego, który optymalnie wykorzysta istniejące zasoby, co w szczególności przełoży się na poprawę wizerunku PKP S.A. i kolejowego transportu towarowego - mówi Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. ds. strategii.

Czytaj więcej: Zmieniamy kolej i jej model funkcjonowania

Wartość jednostek uczestnictwa w FWP PKP

Informujemy,że na dzień 29 czerwiec br. wartość jednostki uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP wynosiła 377 zł 38 gr.