Linki

Komisja Krajowa ZZ Kontra www.zzkontra.pl

PKP Cargo S.A. www.pkp-cargo.pl/

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. www.plk-sa.pl/

Przewozy Regionalne http://www.przewozyregionalne.pl/

PKP Intercity S.A. www.intercity.pl

Rynek Kolejowy www.rynek-kolejowy.pl Kancelaria Prezydenta RP – www.prezydent.pl
Sejm RP – www.sejm.gov.pl
Senat RP – www.senat.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich – www.brpo.gov.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – www.kprm.gov.pl
Ministerstwo Transportu – www.mt.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – www.mps.gov.pl
Ministerstwo Ochrony Środowiska – www.mos.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Budownictwa – www.mb.gov.pl
Ministerstwo Sportu RP – www.msport.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl
Ministerstwo Finansów – www.mf.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – www.mk.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia – www.mz.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – www.msz.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki – www.mg.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa – www.msp.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – www.mnisw.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy – www.pip.gov.pl
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego – www.imp.sosnowiec.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy – www.mnciop.waw.pl
Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Pracy – www.bp.edu.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej – www.bip.gov.pl
Naczelna Izba Lekarska – www.nil.org.pl
Rada Ochrony Pracy – www.rop.sejm.gov.pl
Serwis Urzędów Pracy – www.praca.gov.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia – www.nfz.gov.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – www.pfron.org.pl
Rzecznik Praw Dziecka – www.brpd.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego – www.udt.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy – www.wug.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – http://e-inspektorat.zus.pl
Sąd Najwyższy – www.sn.pl
Trybunał Konstytucyjny – www.trybunal.gov.pl
Międzynarodowa Organizacja Pracy – www.mop.pl
Internetowy System Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu – http://isip.sejm.gov.pl

Poczta Polska – www.poczta-polska.pl
Jastrzębska Spółka Węglowa SA – www.jsw.pl
Kompania Węglowa SA – www.kwsa.pl
Katowicki Holding Węglowy SA – www.khw.pl
Południowy Koncern Węglowy SA – www.pkwsa.pl
Południowy Koncern Energetyczny SA – www.pke.pl
KGHM Polska Miedź SA – www.kghm.pl
PKN ORLEN SA – www.orlen.pl
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA – www.pgnig.pl

Gazeta Prawna – www.gazetaprawna.pl
Money.pl – www.money.pl
Bankier.pl – www.bankier.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *