Fundusz Własności Pracowniczej PKP ma się dobrze

Wartość jednej jednostki uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP na dzień 8 maj br. wynosi 412 zł.94gr. Rok do roku, jest to wzrost wartości jednostek o 3,20%.