Fundusz Własności Pracowniczej PKP radzi sobie doskonale.

Informujemy, że na dzień 1 września br. wartość jednostki uczestnictwa w FWP PKP wynosiła 430 zł 24 gr. Warto zaznaczyć, że w chwili możliwości zbycia jednostek uczestnictwa przez uprawnionych pracowników emerytów i rencistów kolejowych ich wartość wynosiła zaledwie 14 zł.