W związku ze śmiercią naszego kolegi Jana Szczepanowskiego. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. Janie zawsze będziesz w naszej pamięci za Twą dobroć i pomoc w Swojej w pracy jaką nas wszystkich Darzyłeś każdego dnia.