DZIEŃ KOLEJARZA

Z okazji Święta Kolejarza wszystkim pracownikom, koleżankom i kolegom, emerytom i rencistom oraz ich rodzinom składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia i pomyślności w wykonywanej codziennie trudnej pracy kolejarza. Niech wykonywana przez Nas służba będzie powodem do satysfakcji oraz realizacji zawodowych i osobistych zamierzeń. Zarząd Związku Zawodowego KONTRA